SSP (Supply sideplatform) là gì? Cơ chế hoạt động như thế nào

1 . Tìm hiểu SSP là gì?

1. Tìm hiểu SSP (Supply Side Platform) là gì?

SSP là viết tắt của Supply Side Platform, một nền tảng giúp publisher bán quảng cáo. Hiểu đơn giản nó như một cái kho chứa ( được gọi là inventory). Kho hàng này có thể liên kết với các nền tảng khác như Ad Exchange, DSP (Demand Side Platform), Ad Network để các nhà quảng cáo (advertiser) có thể mua được.

SSP (Supply Side Platform) là gì trong hệ sinh thái quảng cáo hiển thị
(Ảnh: Reviewhayhay.com)

Mục đích của SSP là cải thiện hiệu quả việc tối ưu hóa lợi nhuận của khoảng không quảng cáo trên các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động để giảm thiểu không gian lãng phí và tối đa hóa lượt xem. Nói tóm lại, SSP cho phép nhà xuất bản bán khoảng không quảng cáo của họ cho mạng quảng cáo tốt nhất.

SSP ngày nay là một phần quan trọng của quy trình đặt giá thầu thời gian thực, vì chúng cho phép nhà xuất bản tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách kết nối đồng thời khoảng không quảng cáo của họ với nhiều sàn giao dịch quảng cáo và nền tảng bên cầu (DSP).

Bằng cách mở ra hiển thị cho càng nhiều người mua tiềm năng càng tốt, nhà xuất bản có thể tối đa hóa doanh thu mà họ nhận được cho khoảng không quảng cáo của mình. Vì lý do này, SSP đôi khi được gọi là nền tảng tối ưu hóa lợi nhuận .

2. Các SSP nằm ở đâu trong hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến?

SSP đóng một vai trò quan trọng trong các giao dịch truyền thông RTB. Chúng kết nối với các sàn giao dịch quảng cáo, mạng quảng cáo, nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) và nền tảng bên cầu, giúp nhà xuất bản quản lý mức độ phức tạp của quy trình mua quảng cáo có lập trình.

Có một số quy trình và yêu cầu mà SSP xử lý, bao gồm:

Giao dịch đấu thầu thời gian thực. SSP bán khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản cho DSP theo cách tự động thông qua trao đổi quảng cáo.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo. Vì SSP bán các lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ, chúng cung cấp cho nhà xuất bản quyền kiểm soát nhiều hơn đối với khoảng không quảng cáo của họ.

Các nhà xuất bản có thể xem ai đang thanh toán hoặc khoảng không quảng cáo của họ ở cấp độ hiển thị và tối ưu hóa các yêu cầu quảng cáo của họ cho phù hợp.

Giới hạn tần suất. SSP và DSP làm việc cùng nhau để chạy giới hạn tần suất, là quá trình ghi lại số lần một khách truy cập cụ thể được hiển thị một quảng cáo cụ thể và sau đó giới hạn số lần khách truy cập đó nhìn thấy quảng cáo đó.

Mức độ liên quan. Với SSP, nhà xuất bản có thể đảm bảo rằng chỉ các mạng quảng cáo có liên quan mới được xem xét trong quá trình này.

SSP (Supply Side Platform) là một nền tảng nằm trong hệ sinh thái quảng cáo hiển thị
(Ảnh: Reviewhayhay.com)

3. Các thành phần và tính năng chính của SSP là gì?

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các tính năng và thành phần tạo nên nhiều SSP ngày nay.

3.1 Các thành phần của SSP là gì

Chương trình phụ trợ và cơ sở hạ tầng – thực hiện các quy trình kỹ thuật hỗ trợ khả năng bán không gian quảng cáo của SSP.

Tích hợp – SSP có thể tích hợp với các nền tảng AdTech khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng tồn kho và tối đa hóa lợi nhuận.

Ad Exchange – hầu hết các SSP đều kết hợp các chức năng trao đổi quảng cáo, cho phép nhà xuất bản kết nối trực tiếp với nhà quảng cáo mà không cần phải kết nối với các sàn giao dịch quảng cáo bên ngoài.

Trình theo dõi – thu thập dữ liệu về trang web của nhà xuất bản và đối tượng mục tiêu. Cơ sở dữ liệu báo cáo – nhận dữ liệu từ trình theo dõi, giúp nhà xuất bản minh bạch hơn về hiệu suất chiến dịch.

3.2 Các tính năng của SSP là gì

Giao diện người dùng – cho phép nhà xuất bản tận dụng SSP để làm lợi thế của họ.

Phân tích và báo cáo – cho phép nhà xuất bản có được sự minh bạch đầy đủ về hiệu suất của khoảng không quảng cáo của họ, bao gồm tỷ lệ lấp đầy, số nhấp chuột và số lần hiển thị.

Đặt giá thầu tiêu đề – hầu hết các SSP kết hợp chức năng đặt giá thầu tiêu đề , cho phép nhà xuất bản nhận được giá thầu từ nhiều DSP và quản lý trình bao bọc đặt giá thầu tiêu đề và đối tác yêu cầu của họ.

Tối ưu hóa lợi nhuận – nhằm mục đích tăng doanh thu cho nhà xuất bản bằng cách cải thiện tỷ lệ lấp đầy, đặt giá sàn và quản lý cơ chế đấu giá.

Quản lý khoảng không quảng cáo và chiến dịch – cho phép nhà xuất bản quản lý các loại khoảng không quảng cáo khác nhau và chặn một số loại quảng cáo nhất định.

Người mua sẽ kết nối với DSP (Demand Side Platform) và nhăm chọn đối tượng mục tiêu
(Ảnh: Circus Street)

4. Nền tảng bên cung (SSP) hoạt động như thế nào?

Chức năng của các nền tảng này đã mở rộng trong những năm qua.

Theo truyền thống, các nhà xuất bản đã chỉ định quảng cáo cho khoảng trắng theo cách thủ công. Tuy nhiên, do lượng khán giả lớn và số lượng nhà tiếp thị kỹ thuật số ngày càng tăng, tất cả đều cạnh tranh cho cùng một không gian quảng cáo, vị trí thủ công không còn hiệu quả nữa.

Giờ đây, các nền tảng bên cung hoạt động với công nghệ tương tự và cùng với các nền tảng bên cầu (DSP) để đánh giá các nhà quảng cáo, xem xét tổng số khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản, đặt phạm vi đặt giá thầu và sau đó đưa ra các đề xuất cho phù hợp nhất cho từng không gian. SSP cho phép nhà xuất bản lọc quảng cáo theo nhà quảng cáo và các tiêu chí khác, cũng như đặt các tỷ lệ khác nhau cho không gian quảng cáo để xác định chi phí.

Quá trình này diễn ra trong nhiều giao dịch vi mô trên toàn bộ chuỗi cung ứng quảng cáo kỹ thuật số. Nền tảng bên cung có thể cung cấp khoảng không quảng cáo cho người mua trực tiếp hoặc thông qua trao đổi quảng cáo, nền tảng bên cầu và đại lý.

Người bán (publisher) sẽ kếp nối với SSP và xác định nhóm user trên nên tảng của mình
(Ảnh: Circus Street)
Người mua (advertiser) sẽ đấu thầu để hiển thị quảng cáo trên trang của publisher
(Ảnh: Circus Street)

Nền tảng DSP sẽ tìm ra được người mua trả giá thầu cao nhất cho vị trí quảng cáo
(Ảnh: Circus Street)

Người mua (advertiser) trả giá cao nhất thì quảng cáo sẽ được hiển thị
(Ảnh: Circus Street)

5. Cách nhà xuất bản sử dụng SSP để quảng cáo của họ

Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về cách nhà xuất bản sử dụng nền tảng bên cung để bán khoảng không quảng cáo của họ trong quá trình đặt giá thầu thời gian thực:

SSP gửi số lần hiển thị quảng cáo có sẵn đến càng nhiều người mua tiềm năng càng tốt. Mục tiêu chính là bán tất cả hàng tồn kho với giá tốt nhất.

SSP tự động đánh giá các yêu cầu phù hợp với giá thầu phù hợp với khoảng không quảng cáo phù hợp và cuối cùng gửi yêu cầu đến máy chủ quảng cáo.

Nó sẽ giữ khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản. Sau khi đã đồng ý, nhà xuất bản sẽ gửi một trang web làm nguồn cho một quảng cáo.

Sau khi đồng ý, họ sẽ đặt một mã pixel trên trang của mình để theo dõi hành vi của khách truy cập. Mã cung cấp dữ liệu ẩn danh về khách truy cập và hành động mà họ thực hiện. Nó được lập trình để tối đa hóa giá trị mà nhà xuất bản nhận được từ một lần hiển thị quảng cáo. 

6. Sự khác biệt giữa SSP và DSP là gì?

Như đã đề cập ở trên, nền tảng bên cung (SSP) là một nền tảng công nghệ được các nhà xuất bản sử dụng để kết nối khoảng không quảng cáo của họ với các sàn giao dịch quảng cáo. SSP cho phép nhà xuất bản lọc quảng cáo theo nhà quảng cáo và các tiêu chí khác, cũng như đặt các tỷ lệ khác nhau cho không gian quảng cáo để xác định chi phí.

DSP đề cập đến nền tảng bên cầu. Nó cho phép người mua khoảng không quảng cáo kỹ thuật số quản lý nhiều trao đổi quảng cáo thông qua một giao diện.

Những người mua thường bao gồm các bộ phận giao dịch, đại lý hoặc nhà quảng cáo trực tiếp. Nền tảng bên cầu phải kết hợp với SSP để cho phép người mua đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo kỹ thuật số. Để cho phép người mua có thể đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo kỹ thuật số, nền tảng bên cầu phải kết nối với SSP.

Nói một cách đơn giản, một DSP và một SSP kết nối với các phần khác nhau của hệ sinh thái có lập trình. Nền tảng bên cầu (DSP) là một công cụ được các nhà quảng cáo sử dụng để giúp tổ chức việc mua quảng cáo, trong khi nền tảng bên cung được các nhà xuất bản sử dụng để tự động hóa việc bán không gian quảng cáo, tức là bên cung của bên cầu nền tảng.

DSP là nền tảng cho người mua, còn SSP là nền tảng cho người bán
(Ảnh: Reviewhayhay.com)

7. SSP giúp nhà xuất bản như thế nào?

Nền tảng bên cung sẽ giúp mở khoảng không quảng cáo để đặt giá thầu cho nhiều người mua quảng cáo trên các mạng và sàn giao dịch quảng cáo khác nhau và các nền tảng bên cầu.

SSP giúp bạn thiết lập kết nối với số lượng lớn hơn các nhà quảng cáo và quản lý mức độ phức tạp của việc làm việc với nhiều mạng quảng cáo hoặc trao đổi quảng cáo cùng một lúc.

Ngoài ra, một nền tảng cung cấp tốt sẽ làm cho hàng tồn kho của bạn có sẵn cho nhiều người mua trên thị trường với mức giá tối đa .

Mục tiêu hàng ngày của bạn sẽ là bán tất cả hàng tồn kho của bạn với giá cao nhất.

Làm việc với nền tảng chất lượng cao từ phía nguồn cung cấp đảm bảo chiến thắng cho doanh nghiệp của bạn vì nhiều nguồn cầu chất lượng cao đảm bảo hàng tồn kho được bán với giá cao nhất.

7.1 Đối với nhà xuất bản, những lợi thế chính của SSP bao gồm:

Báo cáo chi tiết

Báo cáo và phân tích dữ liệu là cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp thành công để hiểu điều gì đang hoạt động tốt và điều gì không.

Để tối đa hóa lợi nhuận, bạn cần biết mình kiếm được bao nhiêu từ khoảng không quảng cáo và giá trị của nó.

Một nền tảng tốt sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống báo cáo chuyên sâu. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về cách bán khoảng không quảng cáo tốt nhất hoặc cách tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.

Giá sàn năng động

SSP đặc biệt sẽ cung cấp cho bạn khả năng đặt giá sàn mềm và giá cứng ở mức CPM tối thiểu . Sự linh hoạt này sẽ cho phép bạn tối đa hóa doanh thu của mình.

Tổng hợp nhiều mạng

SSP có thể kết nối với nhiều mạng, trao đổi quảng cáo và DSP, cho phép nhiều người mua hơn tham gia vào quá trình đặt giá thầu thời gian thực và cho phép bạn đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Đơn giản và minh bạch

Bối cảnh có lập trình khá phức tạp, mặc dù mục đích của nó là đơn giản hóa quá trình quảng cáo. Nền tảng bên cung phải đơn giản để sử dụng, dễ tích hợp và cung cấp tất cả dữ liệu để phân tích hiệu suất của bạn.

An toàn thương hiệu

Vì SSP có thể được đặt để chỉ cung cấp khoảng không quảng cáo cho những người mua cụ thể hoặc thông qua các kênh nhất định, chúng có thể mang lại sự an toàn cho thương hiệu tốt hơn bằng cách chặn các quảng cáo không mong muốn hiển thị trên trang web của bạn.

‍7.2 Các nền tảng trong hệ sinh thái quảng cáo hiển thị

SSP là một trong những người chơi hàng đầu trong hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến và đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch truyền thông đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB).

Họ kết nối với các sàn giao dịch quảng cáo, mạng quảng cáo, nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) và nền tảng bên cầu (DSP) để bán khoảng không quảng cáo thay mặt cho nhà xuất bản, chẳng hạn như trang web và chủ sở hữu ứng dụng.

Những nền tảng đó giúp nhà xuất bản quản lý mức độ phức tạp và biến động của quy trình mua quảng cáo có lập trình, đặc biệt khi quản lý nhiều mạng quảng cáo cũng như các yêu cầu và giới hạn đa dạng của chúng.

Có rất nhiều công ty SSP. Việc chọn một công ty SSP có thể phụ thuộc vào chiến lược, mục tiêu, ngân sách, loại chiến dịch và đối tượng được nhắm mục tiêu. Điều đó nói lên rằng, việc tìm ra cái tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của bạn là cực kỳ quan trọng để giúp doanh nghiệp của bạn thành công.

8. Phần kết luận

Một nền tảng bên cung (SSP) tuyệt vời dành cho các nhà xuất bản sẽ hoạt động để loại bỏ các quảng cáo xấu trên trang web của bạn và cho bạn khả năng đưa ra quyết định về những gì nhà quảng cáo được phép hoặc không được phép làm trên trang web của bạn. Nó cũng cần phải có tất cả các đặc điểm nêu trên.

Qua bài viết này Vị Marketing đã giải quyết câu hỏi SSP (Supply sideplatform) là gì?. Bạn nào có câu hỏi thì để lại bình luận bên dưới nhé!


Vị Marketing
Logo
Enable registration in settings - general