Quảng cáo hiển thị
0
Publisher trong quảng cáo hiển thị là gì?
0

Bất kỳ trang web, ứng dụng hay công cụ nào đặt quảng cáo hiển thị trên nền tảng của mình để kiếm tiền, thì được gọi là publisher.

0
Traffic website & ads inventory trong quảng cáo hiển thị là gì?
0

Traffic website là gì và ads inventory là gì, Vị Marketing sẽ nói về hai khái niệm quảng cáo này trong bài viết.

Vị Marketing
Logo
Enable registration in settings - general