Giao dịch nhỏ
0
Những nguyên tắc khi xây dựng giá trị bản thân (Phần 3)
0

"Giao dịch nhỏ" cũng giống như những loại giao dịch khác, để tạo giá trị bản thân cũng cần có những nguyên tắc cần phải tuân thủ.

0
Giá trị bản thân và những giao dịch nhỏ (micro-transaction) (Phần 2)
0

Qua phần 1, chúng ta đã hiểu giá trị bản thân là gì. Tiếp đến phần này, mình sẽ nói về cách tạo dựng giá trị bản thân.

Vị Marketing
Logo
Enable registration in settings - general